Този сайт използва добре известните бисквитки.

Добри инвеститори във възобновяеми източници на енергия

22 Септември 2010 / 21:51 | Автор: dkolov | Категория: Моите мисли

Прегледах сайта на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY и попаднах на една новина в която се твърди, че България е трансферирала квоти парникови газове към Япония, защото MITSUBISHI е инвестирала във вятърния парк на Калиакра. Това ме накара да си спомня за една новина отпреди няколко дни, че съмнителни капитали навлизат в бизнеса с възобновяеми източници на енергия.

Не мога да оценя доколко съмнителните капитали имат апетити във възобновяемите източници на енергия, но определено в България има и добри инвеститори в тази област. Казвам добри защото съм твърдо убеден, че MITSUBISHI е много далеч от всякакви съмнителни начини за правене на бизнес.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY е само една от многото компании, които стоят под шапката на майката MITSUBISHI, като майката е с повече от сто годишна история и листвана на много финансови борси по света. Реално човек трудно може да има каквито и да било съмнения относно една такава инвестиция и дори намирам усилията за създаване на едно такова партньорство за пример по който би трябвало да се стимулират инвестициите във възобновяеми източници на енергия.

Борбата за зелената енергия е едно състезание в момента и даже мисля, че е най-голямото състезание и докато преди години големите държави в света се състезаваха, кой ще произведе повече ядрени бомби, сега основната цел е кой ще произвежда и използва възобновяеми източници на енергия.

Може да се опитате да познаете от три пъти без да налучквате, който печели състезанието на този етап. Всъщност самото състезание е на два фронта, кой ще произвежда неща генериращи зелена енергия и кой ще ги потребява тези неща. От гледна точка на производство предполагам, че не изпитвате съмнения относно факта, че Китай е производител номер едно в света и даже в момента тече новина в CNN, че Китай е пуснал най-модерния парк за вятърна енергия в света и то преди още Америка да го е проектирала.

В началото на годината вървяха дори слухове, че Китай внася активни елементи за слънчеви колектори за ток от Германия, а след това ги превръща в панели. Германия от своя страна е един от лидерите в производството на слънчеви колектори за ток заедно с Япония.

Мислех си, че тези новини за съмнителни капитали във възобновяемите източници на енергия са само прах в очите, въпреки че не е изключено да има отделни случай на такива инвестиции поради временно отслабване или по-скоро моменти на слабост в регулаторната политика на определени държави.

В края на краищата човек като се позамисли, когато има бурно развитие в определена сфера е възможно да се промъкнат и съмнителни капитали измежду многото с добре установен произход, но това по-скоро е проблем на регулатора и правителството които от една страна да инициират закони, а от друга да ги прилагат.

Наличието на прекомерно съмнително капитали би трябвало да е знак, че има проблем в държавните структури, но в края на краищата както е видно в България все пак има компании от ранга на MITSUBISHI, които инвестират във възобновяеми източници на енергия.

Стои въпроса обаче кой участва в надпреварата в използването на възобновяеми източници на енергия и определено челните места не се държат от Китай и Америка, където за да се поддържа икономиката жива и растяща са необходими евтини източници на енергия, което не е валидно за възобновяемите такива. За съжаление в момента не съществува евтин възобновяем източник на енергия, които да са и двигател на икономиката като изключим водните електрически централи и биомасата, но и двете неща за съжаление не могат да заместят енергията на въглищата в световен мащаб.

Все пак много усилия и инвестиции се правят за нови технологии за слънчеви колектори за ток и вятърни електроцентрали, които заедно с по-масовото им използване ще доведат до по-ниски цени в средно срочен план, но от гледна точка на България е добре да се види дали биомасата не е нашият възобновяем източник на енергия, тъй-като щом света се надпреварва за възобновяеми източници на енергия ще е добре да не изостанем след като този, който се развива в тази посока ще има и по-добра перспектива някой ден.

Мисля че примера за сътрудничество между Българска компания и водеща чужда компания от сорта на MITSUBISHI е един много добър за това как би трябвало да се случват нещата не само за да не бъдем обвинени, че позволяваме навлизането на съмнителни капитали, а и защото това ще даде възможност за обновление на икономиката и експлоатиране на нови технологии за възобновяеми източници на енергия.

В този ред на мисли България няма много възможности да увеличи своите паркове с вятърни електроцентрали нито пък такива със слънчеви колектори за ток, да не говорим че ресурсите от вода за водноелектрически централи на практика достигат своята критична точка с последните строени в Родопите.

От друга страна биомасата има много сериозен потенциал и мисля, че е един от най-перспективните възобновяеми източници на енергия за нас, защото все пак имаме гори и съответно горско стопанство и дърво преработваща промишленост, чийто отпадни продукти могат да се използват за получаване на евтина енергия.

Имаме също и даже можем да го развиваме селско стопанство и животновъдство, където отново има много отпадни продукти и отново тези продукти могат да се използват за получаване на енергия. Така изглежда всичко е въпрос на система от мерки за създаване на партньорства между местни и чужди фирми с прозрачен капитал под контрола на държавата за да се сдобием с енергия от боклука на другите видове промишлености, които се мъчим да развиваме. Не само това, но и след като самата енергия идва от боклука е възможно самата енергия да е евтина или поне не много по-скъпа от енергията получена при изгарянето на въглища.