Този сайт използва добре известните бисквитки.

Електрически ток от слънцето

9 Юли 2009 / 00:23 | Автор: dkolov | Категория: Източници на енергия

Фотоволатичните слънчеви колектори имат един от най-големият потенциал за развитие. Слънчевата енергия е евтин ресурс, нея я има общо взето постоянно въпреки, че има вариации. Фотоволтичните слънчеви колектори преобразуват светлината от слънцето в електрическа енергия, която след това може да има най-различни приложения. Лично според мен има голямо бъдеще в този възобновяем източник на енергия, защото освен стандартните приложения, могат да се развие използването им и по друг начин.

Малко в света на фантастиката наистина, но защо покривите на леките автомобили да не се изградят със слънчеви колектори, които зареждат акумулатор и когато решите да се приберете от работа просто потегляте. Едно такова приложение със сигурност би довело до по-масово производство на фотоволтаични слънчеви колектори и би накарало водещи компании да инвестират в подобряване на ефективността.

В момента ефективността на фотоволтаичните слънчеви колектори, много рядко надхвърля 20%, което означава че едва една пета от попадналата енергия върху колектора се преобразува в полезен електрически ток. С повишаване на ефективността биха се появили нови случай в които те биха били рентабилни, защото в момента високите цени са една от причините са ограничената им употреба.

Високите цени на слънчевите колектори са един от основните проблеми в момента, но с повишаването на крайните цени на петрола те стават все по-актуални, От друга страна по-масовото им производство със сигурност би довело до намаление на цени.

Освен върху покривите на коли фотоволтаичните слънчеви колектори могат да се инсталират на покриви на обществени сгради, търговски центрове и офис сгради. Използвайки тяхната енергия могат да се захранват различни консуматори в самите сгради например осветление, климатичната и вентилационна инсталация и т.н. Влаковите композиции са също едно място с добро приложение на слънчеви колектори, естествено това са само предположения, но има много възможности за използването им стига техните цени да ги направят много по изгодни в икономически план.

В момента фотоволтаични слънчеви колектори се използват предимно в специално за целта изградени паркове, които произвеждат екологична енергия, но част от проблемите в тези паркове са високите на цени на терените, което допълнително оскъпя една така инсталация.

Недостатъците на фотоволтичните слънчеви колектори подобно на много други възобновяеми източници на енергия е че зависят много от своят източник, в случая наличието на достатъчно слънчева енергия. За да се направи по-плавно отдаване на енергия добита от слънцето обикновено се използват най-различни видове акумулатори, което допълнително увеличава крайните цени на тази енергия.