Този сайт използва добре известните бисквитки.

Странни идеи за генериране на електрически ток

6 Януари 2010 / 21:03 | Автор: dkolov | Категория: Източници на енергия

Перспективите да направим планетата агресивна спрямо нас и нашият живот изглежда кара доста хора с по-иновативно мислене да предлагат различни варианти с които да ограничим парниковите газове в атмосферата, основната причина за които е нашето ежедневие. Повечето от тези идеи със сигурност ще провалят, но от купчината с идеи със сигурност ще има и много добри варианти.

Четох тази вечер за изкуствено дърво, което генерира електрически ток по три различни начина. Листата на това дърво са направени от слънчеви клетки и произвеждат електрически ток по добре познатият фотоволтaичен начин. По-интересното обаче е листата са захванати към клонките с пиезогенератори и дори лек повей на вятъра генерира допълнително количество електричество.

Най-вероятно всеки е виждал пиезоелектрически елемент използван масово в запалки, където този елемент създава малко електричество, което е причината за появата на искра за запалване. Същият принцип е използван при направата на това дърво и неговите изкуствени листенца направени от слънчева клетка движейки се от вятъра генерират известно количество електричество.

И накрая третият метод за генериране на електрически ток е термоелектричество. В основният принцип на генериране на електричество от топлина стои разликата в електрическите потенциали на два различни метала.

Т.е. ако два метала изработени във вид на тел бъдат свързани в двата си края и една от тези връзки се постави в топла среда, а другата в студена, то се появява електрическо напрежение между двете точки и възможност за протичане на електрически ток.

Термоелектрическите генератори са познати доста отдавна, но те обикновено се характеризират с относително ниска ефективност. Все пак клоните на това изкуствено дърво през лятото се намират непрекъснато в топла среда, а нека да ги наречем корените му са в земята където обикновено температурата е постоянна и по-ниска от тази на въздуха.

Честно да си кажа не бих посетил парк с изкуствени дървета, дори и да генерира електрически ток, т.е. възобновяема енергия с което се намаляват изпуснатите в атмосферата парникови газове, но от друга страна едно такова дърво е много добро решение за летища и по-скоро самолетните писти, автомагистрали, някой каменисти места на морският бряг и още много такива, където има достатъчно движение на въздуха и непрекъснато попада слънчева енергия.

Идеята ми се струва доста добра остава само нейното практическо и икономическо решение да стане факт, защото както казах съществуват доста такива нестандартни идеи и не се знае коя от тях ще издържи изпита. Тази идея е собственост на компанията SolarBotanic, като на снимката е показано, че специалистите от компанията са предвидили електронният преобразувател позволяващ лесно свързване към съществуващата електрическа мрежа е скрит в ствола на дървото.