Този сайт използва добре известните бисквитки.

Използване на възобновяеми изтоници на енергия в Европа

15 Ноември 2009 / 12:55 | Автор: dkolov | Категория: Моите мисли

В рамките на десетина години технологиите за възобновяеми източници на енергия придобиха сериозно развитие, което дори може да се сравни със скок в схващането за начина по който трябва да се използва енергия и съответните ресурси.

За близо едно десетилетие социалните условия, стимулативните пакети и знанието за екологичния ефект от използването възобновяеми източници на енергия, претърпяха сериозен прогрес. Държавите в Европейският съюз през това време осъзнаха, че разумната енергийна политика, която поставя използването на възобновяеми източници на енергия на първо място, е сигурна гаранция срещу проблеми с недостига на ресурси, заплахата за промяна в климата на земята и непредвидени прекъсвания в доставките поради различни причини.

Ако всичко това се разгледа от гледна точка на непрекъснатото увеличаване на нуждата от енергия в глобален мащаб би могло да се предположи, че само икономики които използват енергията по един интелигентен начин, биха могли да имат добри позиции в световната икономика.

Именно поради тези причини много от правителствата на повечето държави в Европа, създават широк пакет от мерки, които имат ефект върху много области на обществото. Целта на тези мерки, които продължават да стимулират използването на възобновяеми източници на енергия, е до 2020 да се увеличи чувствително процента на зелена енергия в общата използвана енергия.

Например в Германия през 2008 година използваната енергия от възобновяеми източници достигна 15%, с твърди мерки на правителството този процент да се увеличи на 30 до 2020 година продължавайки в същата посока, през 2030 година почти половината от използваната енергия да е от възобновяеми източници.

В това отношение други държави, като например Австрия дори и в момента добиват по-голямата част от използваното от възобновяеми източници, но като се има предвид че Германия е един доста голям производител на широка гама промишлени изделия, то естествено че нейните нужди са чувствително по-големи и от там по-трудно ще се достигне до висок процент, т.е. необходимо е доста повече време това да се случи.

За почти две десетилетия възобновяемите източници на енергия бяха развити от алтернативни, благодарение на няколко учени, политици и ентусиасти, до една от най-важните икономически тенденции в началото на 21 век.

Както и друг път се е случвало големи неща да се раждат в задни дворове и гаражи, по начина по който творението на Стив Джобс се разви започвайки живота си в гараж, така и много компании развиващи технологии за възобновяеми източници на енергия, започват своя път към световна признателност отново на тези непопулярни места.

И въпреки трудните си моменти в началото тези компании вече предлагат много широк спектър от възобновяеми източници на енергия и то с използването на най-модерните технологии. Предполагам, че повечето от тези технологии са добре известни като слънчевите колектори за ток, биогоривата и вятърните паркове, но има и много други технологии, които не са толкова известни в и в същото време са едни от сериозните участници в това бързо развитие.

Голям принос за развитието на тези нови начини за добив на чиста енергия имат Германски фирми, които се появиха и развиха на този свят именно защото предлагаха алтернативни начини за използване и производство на енергия.

Освен екологичната страна на въпроса, използването на възобновяеми източници на енергия имат и икономически аспект, защото построяването на паркове използващи вятър, слънце или енергията на прилива и отлива създава много нови работни места. Например индустрията със слънчеви колектори за ток и съответните паркове в Германия са били базирани в Изтоната част на страна, където много хора са били пренасочени от химическата индустрия.

Така всички тези компании независимо в кой от секторите оперират, създават много нови висококвалифицирани работни места.Дори много инвеститори от Азия, Арабските държави и Америка създават "зелени заводи" отново в Европа, включително и България. В България в момента по груба информация съществуват поне три завода за производство на слънчеви колектори за ток, както и десетки паркове за създаване на електрическа енергия от слънцето.

Това заедно с няколкото проекти за вятърни електроцентрали е една от малкото развиващи се индустрии и то в момент на световна финансова криза, които не само че дават възможност да се запази планетата такава какво си беше, но и създават работа за много хора.

Донякъде индустрията развиваща и експлоатираща методи за извличане на енергия от възобновяеми източници толкова бързо се развива, че човек може да си помисли, че много скоро тя ще има мащабите на автомобилната индустрия, както като оборот, така и като заетост. С други думи еко индустрията осигурява не само начин за решаване на проблемите в климата, но и най-вероятно ще е една от основните колони на световната икономика.

Възобновяемите източници на енергия отнемат много минимални естествени ресурси от екосферата на земята, които бързо се възстановяват от неизчерпаемата сила на слънцето - един гигантски термоядрен реактор, който доставя енергия на земята милиарди години. Всичкия живот на земята получава своята енергия от слънцето. Дърветата и растенията растат и синтезират биомаса като използват енергия от слънцето.

Слънцето е единствения двигател на метеорологичното време, вятъра и различните видове валежи - дъжд, сняг, роса и т.н., като създава условия за създаване на вятърна и хидро енергия. Слънчевите колектори, слънчевите термални инсталации и фотоволтичните панели използват директно слънчевата радиация, без да им е необходима някаква друга помощна среда.

И накрая ние можем да вземем геотермалната енергия, която отново е възобновяема защото е вследствие на процесите в земното ядро и формирана също от остатъчна кинетичната енергия при образуването на земята и гравитацията, която е отговорна за приливите и отливите.

Преди много малко години, енергията на слънцето и вятъра,малките водно електрически централи, геотермалните източници и енергията на биомасата по-скоро имаха символичен принос към общата използвана енергия. Днес обаче енергията от възобновяеми източници заема един много сериозен и непрекъснато увеличаващ се дял от общият баланс на използвана електрическа енергия, както от домашни така и бизнес потребителите.

Мисля че изумителното развитие на технологиите за извличане на енергия от възобновяеми източници, които само в рамките на няколко години придобиха огромно развитие е в резултат на смесица от инженерен дух, мисъл за околната среда и последователна политика от страна на водещите държави в света. Разбира се сериозен принос за това развитие имат и много обикновени граждани в най-различни държави по света.