Този сайт използва добре известните бисквитки.

Океанската вода вече става топла

2 Февруари 2011 / 09:12 | Автор: dkolov | Категория: Глобално затопляне

Както предполагах преди време в края на 2010 и началото на 2011 година Ла Ниня като че ли позатихва. Мисля че причините за това не са само парниковите газове, но и те взимат сериозно участие водите около екватора да не са така студени и явлението ла Ниня бързо бързо да затихне.

Донякъде затоплянето на водите би трябвало да се дължи и на факта, че слънцето в тази част на годината е най-близо до земята и земната повърхност получава малко повече енергия сравнено с останалите месеци от годината.

В началото на Януари земята получава около 6% повече слънчева енергия спрямо началото на Юли, а въглеродния двуокис и останалите парникови газове разбира се успяват и да задържат повече енергия, тъй-като задържаната е правопропорционална на наличната.

Въпреки всичко вследствие на Ла Ниня зимата на много места по света е чувствително по-студена, което пък стана причина за повече парникови газове заради използваното отопление на тези места, но донякъде е възможно отменените полети на много самолети да компенсира този факт.

Вчера имаше новина, че Снежна буря отмени хиляди полети в САЩ, което със сигурност е довело до редукция на парниковите газове по това перо. От друга страна липсата на тези полети ще доведе до по бързо затопляне в някой региони, защото изгорелите газове на всички самолети имат известен охлаждащ ефект, тъй-като следата която се вижда в небето на всеки самолет съдържа доста голямо количество вода, а тя абсорбира част от слънчевите лъчи и ги връща обратно в космоса.

Това охлаждане е временно докато водата не падне на земята за което са необходими само няколко дни, а въглеродния двуокис си остава за дълго в атмосферата за да е причина за по-големи колебания на температурите, т.е. по засилени явления Ла Ниня и Ел Ниньо.

Очевидно големи амплитуди, както при Ла Ниня, така и при Ел Ниньо водят до създаването на повече парникови газове, а повишението амплитуди са вследствие на прекомерното количество парникови газове, които задържат енергия, която от своя страна стои в основата на тези климатични явления.

Мисля, че през Февруари скоростта на затопляне на водите около екватора ще понамалее, защото 1% по-малко енергия ще идва от слънцето спрямо Януари, но и създадените парникови газове ще се стремят да ускорят процеса. Какво ще стане ще видим, но определено първата зона в която се следи за Ла Ниня и Ел Ниньо е с нулево отклонение от нормата, докато останалите три зони все още са с отрицателно отклонение.

Тъй-като ветровете на екватора създават такива морски течения, които преместват водите от първата зона към останалите, както и факта че тези води ще продължат да се намират под засиленото въздействие на слънцето и парниковите газове може да се предположи, че до края на Февруари е много вероятно Ла Ниня да изчезне и след това посоката да е към Ел Ниньо. Все пак повечето компютърни модели твърдят, че Ла Ниня ще продължи до края на лятото, но засега не ми е много ясно по какъв начин те отчитат количеството парникови газове и активността на слънцето.