Този сайт използва добре известните бисквитки.

Топъл град

27 Декември 2009 / 11:03 | Автор: dkolov | Категория: Моите мисли

Термоострова е явление, чийто ефект води до повишаване на температурите в голям град спрямо заобикалящите територии. Една от основните причини за появата на това явление е човешката дейност, като най-сериозен принос има автомобилният транспорт.

В един литър гориво, независимо дали е бензин, дизел или пропан-бутан, се съдържат около 10 киловата енергия. При изгарянето на горива освен че генерира парникови газове транспорта отделя и огромно количество енергия във вид на топлина. Ако приемем че в София има около 500 000 коли и всяка една от тях изразходва поне един литър бензин на ден, то енергията отделена от транспорта се равнява на енергията от атомната централа, ако тя работи на пълна мощност 1-2 часа.

Естествено транспорта не е единственият източник на топлина в един град и дори цялата електрическа енергия която се потребява от хората живеещи в него в крайна сметка се превръща в топлина.Дори самите хора също отделят топлина вследствие на техните метаболитни процеси и като се добави енергията от слънцето, много често температурите в един град могат да надвишават нормалните с от 3 до 12 градуса по Целзий.

Повишаването на температурите в един град се причинява също от акумулиращият ефект на асфалта и сградите в него, които задържат топлинна енергия. Тази аномалия се нарича термо остров и освен че е причина за допълнителна консумация на енергия от климатици с което е предпоставка за ненужно генериране на повече парникови газове, би могла и сериозно да застраши живота и здравето на хората живеещи в града.

Най-малкото високите температури обикновено провокират здравословни проблеми в доста хора, но също представляват и сериозен катализатор на формирането на озон в ниската част на атмосферата точно над града. Въпреки че този газ е много важен за неутрализирането на ултравиолетовите лъчи във високите части на атмосферата, високата концентрация при вдишването му е доста вредна за човешкото здраве.

Озона е много силен оксидатор и често се използва за неутрализиране на вредни вируси и бактерии в малки концентрации, но тази оксидираща способност в много случай влияе доста негативно върху човешкото здраве.

Формирането на озон в ниските части на атмосферата е вследствие на химична реакция между въглеводороди, азотни окиси и слънчева светлина, като източника на първите две основно е автомобилният транспорт. По-високите температури в даденият район катализират, т.е. ускоряват процеса на формиране на озон.

Времето на живот на този озон е около 20-тина дни, като през това време той окислява различни съставки във въздуха, които са замърсители, и продукта от това окисление е така наречения смог. Част от него обаче все пак достига повърхността на земята и се вдишва от хората, което представлява опасност за тяхното здраве.

Едно от решенията на проблема е ограничаването на автомобилният трафик, но премахването на ефекта на термоострова също може да намали темповете за формиране на озон, тъй-като ефекта от катализирането на реакцията се минимизира. Естествено част от причините отново са в автомобилният трафик, така че минимизирането му не трябва да се пренебрегва.

Ефективно неутрализиране на ефекта "термо остров" се постига с увеличаването на зеленината в града, като в случая част от енергията на слънчевите лъчи се използва за фотосинтеза, вместо за затопляне на околният въздух, а растенията сами по-себе си представляват топлинен акумулатор заради съдържанието си на вода. Водата е най-големият известен топлинен акумулатор в природата и в случая играе интегрираща роля върху повишаването на температурите.

С други думи по-голямото количество растения в един град абсорбират топлина през деня когато слънцето и активността в града е сериозен източник на топлина и я отдават през нощта, като по този начин се създава естествен начин за климатизиране.

Водата в растенията е вид буфер на голямото количество топлина от живота в един град с което се задържа ненужното увеличаване на температурите в него. Естествено не малка роля играе и процеса на фотосинтеза за улавянето на слънчевата енергия и задържане на по-ниски температури.

Това беше една от причините да си купя жива коледна елха, която да засадя след това и даже възнамерявам да купя още малко декоративни растения, които да поставя на терасата. Винаги съм се възхищавал на сградите в Европа, по чийто прозорци има много цветя с което те стават не само по-красиви, но и с това се намалява ефекта "термо остров" в самият град.