Този сайт използва добре известните бисквитки.

Въглероден двуокис

20 Април 2010 / 09:17 | Автор: dkolov | Категория: Моите мисли

В новините пише, че изригналия вулкан бълва по 150 000 тона въглероден двуокис дневно, което е повече от смешно спрямо количествата, които изхвърлят хората. Трябва да си припомня статистиката, но ако не ме лъже паметта хората са причина за около тридесет милиарда тона годишно, само дето трябва да проверя за коя година е това.

Проверката показва че за 2006 година годишните емисии са 28,431,741 метрични тона, като тези емисии със сигурност са претърпели първоначално развитие, а след това малък спад поради световната финансова криза. С други думи дори и да продължи този вулкан да си бълва въглероден двуокис, той ще създаде 15 милиона това годишни емисии, което е около 2000 пъти по-малко от това което прави човек.

150 000 тона въглероден двуокис се равняват на изгорени 75 000 тона бензин, но разбира се интезнивността на изригване и количествата въглероден двуокис от този вулкан и евентуални други вулкани могат както да се увеличат, така и да намалеят.

Много е трудно да се предвиди точно какво ще е развитието на проблема, но специално този вулкан има по-скоро задържаща роля в генерирането на парникови газове засега. Искам да кажа че парниковите газове вследствие на изригналия вулкан са по-малко от тези създавани от спрените самолети, като разбира се това пък е нож с две остриета защото ще забави много икономики по света или ако не в света по поне в Европа.

Все пак емисиите на въглероден двуокис от този вулкан са допълнение, към емисиите на хората, но за съжаление ние няма как да узаптим един вулкан засега. От друга нашите емисии могат да бъдат по-ограничени и е въпрос на желание.

Сетих се за едни думи, че рязко покачване на въглеродния двуокис в атмосферата е малко невероятно, но явно изригването на няколко вулкана, увеличаване на количеството генерирано от човека, намаляване на процеса на фотосинтеза чрез изсичане на дървета изглежда остава да се появи още един фактор и взети всички заедно рязкото покачване да стане факт.

Примерно наличието на плътна облачност и ограничаване на слънчевите лъчи за известно време би оказало задържащ ефект върху процеса на фотосинтеза, което от своя страна да е причина за забавено превръщане на въглеродният двуокис и водата отново в кислород и сложни въглеводороди молекули.

От една страна този вулкан създаде доста загуби на самолетните компании и куриерите (не бях се замислял, но тази седмица не си получих пратката защото никакви самолети не летят и освен хора тези самолети пренасят и разни пратки, но от друга ще засенчи притока на слънчеви лъчи за известно време със своя облак от пепел, което засега не ми е ясно дали всъщност не попречи за генериране на някакви други загуби.

Един друг факт на който попаднах напоследък, е че четири декара здрава гора абсорбира годишно около около 2.6 тона въглероден двуокис, като в същото време се явява естествен резервоар на въглерода за в бъдеще. От друга страна един от най-сериозните резервоари на въглерод са северните гори, мочурища и торфени полета, където процесите на гниене са силно забавени от ниските температури.

Освобождаването на тези огромни резервоари на въглерод и метан (защото процеса на гниене създава въглероден двуокис и метан), поради повишаване на температурите би могло да бъде още един сериозен източник на въглероден двуокис.

Северните гори по последни данни имат капацитет да абсорбират около 20% от въглеродният двуокис, което ги изравнява със тропическите гори по този показател, но северните гори не само абсорбират а и складират въглерода за дълъг период от време.

Именно заради това унищожаването на северните гори би могло да доведе до освобождаване на огромно количество въглерод във вид на въглероден двуокис.

Тропическите гори се радват на много по-добри условия за фотосинтеза, но и на възможност за бърза сеч поради по-добрите условия за добив. Така или иначе количеството въглероден двуокис изпратен в атмосферата от този вулкан засега може да се абсорбира от около 250 декара гори стига да не ги отсечем за да си напечатаме някоя глупост на принтера.

Естествено всичко това при положение, че изригналия вулкан продължава да си изригва със същата сила цяла година. Дали ще изригва цяла година не може да се каже със сигурност или поне едва ли ще се намери човек, който да даде точна прогноза за неговата активност.

Засега вулкана се поуспокои малко или поне не е основен производител на облаци пепел затрудняващи прелитането на самолети. Дори четох във вестника, че донякъде съм прав затова че количеството въглероден двуокис изпратено в атмосферата от вулкана е по-малко от това създавано от летящите самолети.

За съжаление обаче продължителното изригване на един вулкан може и да не е причина за глобално затопляне, но със сигурност е причина за големи загуби от страна на много хора. Четох също в новините, че имало идеи за запушване на всеки изригнал вулкан и ми стана малко смешно, но все пак някой друг човек може и да знае много добре как се запушва един вулкан.

Интересното е дори да бъде запушен какво се случва с енергията, която определено напира да излезе от земните недра, защото тя едва ли ще стои затворена ако се е натрупала в по-голямо количество.