Този сайт използва добре известните бисквитки.

Вода

6 Септември 2010 / 23:33 | Автор: dkolov | Категория: Глобално затопляне

Някъде се мярна новина, че няма да има "Циганско лято" и направо ще преминем към есен. Мисля че това в условия на глобално затопляне е напълно нормално, защото има места в които има по-високи температури и на тези места има по-добри възможности за изпарение на вода. Тази вода не може да стои безкрайно в атмосферата и рано или късно пада под формата на валеж, създавайки зони на охлаждане.

Това е естественият кръговрат на водата, чиято първична енергия идва от слънцето, а регулатора са добре познатите парникови газове, които задържат част от слънчевата енергия за да е възможен кръговрата на водата. Първоначално си мислех, че процеса може да се опише с цикъла на Карно, защото все пак има изпарение, а след това кондензация на флуид, но при положение че има много голямо под охлаждане на този флуид в атмосферата е доста трудно да се говори за цикъл на Карно.

Именно заради това трябва да се говори за кръговрат на водата, който отново е цикличен процес при който има изпарение, съответно охлаждане на зоните на изпарение, но кондензиралия флуид в случая вода, не отдава своята енергия директно на земната повърхност и по-скоро е причина за последващо охлаждане в друга точка отнемайки енергия от нея създавайки условия за по-ниски температури в тази точка.

Местата на по-интензивно глобално затопляне следя по-този начин, но тази анимация следи само големите водни басейни откъдето в момента се изпарява по-голямо количество вода за да ни зарадва през зимата със сняг. Заформящото се Ла Ниня е очевидно, но по-притеснителните са високите температури около Гренландия, които мисля че дори се бяха превърнали в новина, в която се говореше за откъснал се голям леден блок.

Ефектите на нашето си глобално затопляне изобщо не са видими много на този етап, защото процеса изглежда е много сложен и част от излишъка от енергия се използва за разтопяването на ледове, но тези ледове ще свършат рано или късно и това може да се превърне в един по-сериозен проблем.

Гренландия и полярните шапки са един доста голям буфер, който в момента омекотява ефектите на съвременното глобално затопляне, чрез превръщането на вода от твърдо в течно състояния. В този преход има много енергия, т.е. когато при замръзва вода се отделя много енергия, както и се абсорбира много при нейното разтопяване и нищо чудно някой ден всичкия този лед да свърши, защото в края на краищата той е крайно число.

Когато свърши разтопената вода ще е част от световния океан, като мисля че ако всичкия лед на Гренландия бъде разтопен този океан ще е по-висок с около 5 метра. Този ден едва ли ще е скоро, но все пак ние трябва да мислим какво оставяме след себе си и нищо чудно нашите внуци да търпят несгодите от всичката тази разтопена вода.

Казвам нашите внуци, като имам предвид Българските такива, защото Тракия е твърде ниско от гледна точка на надморска височина. Освен това Тракия потъва поради геоложки процеси със скорост от порядъка на милиметър на година, а темпа на повишение на световния океан е около 3 милиметра на година в момента.

Намаляването на денивелацията, заедно с ерозията по течението на Марица, някой ден ще направи близките околности на Марица в обикновени блата първоначално, а след това всичко това ще е само едно море част от Черно или Бяло в зависимост от бъдещия развой на събитията.

Със сегашните темпове оттока на Марица чувствително ще се забави може би след около 100 години, когато денивелацията ще намалее с почти 5 метра, но към това число сигурно ще трябва да се добави и още вода от изгарянето на въглеводороди добити от петрол и природен газ, биомаса, и дърва използвани за отопление.

Не трябва да се забравя, че всички тези първични източници на енергия при своето горене, освен въглероден двуокис отделят и вода с изключение на въглищата, и трябва също да се помни, че се очаква повишение в потреблението им в икономиката с почти 50% през следващите 20 години. Така разтапянето на ледовете, които засега осигуряват някакъв баланс и подтискат рязкото повишение на средните температури, заедно с изгарянето на на въглеводороди някой ден ще повиши морското равнище.

Погледнато от гледна точка на сухи цифри през 2007 година света е потребявал 108 трилиона кубически метра природен газ с прогноза през 2035 година тази консумация да нарасне до 156 трилиона. При изгарянето на един кубичен метър природен газ се получават 2 литра вода или 108 трилиона водят до 216 милиарда кубически метра вода без да е сигурно каква част от тази вода, реално ще може да се използва за фотосинтеза.

Това количество вода може да се разгледа като едно езеро с квадратни размери 150 километра и височина един метър с тенденция след 20 години всяка година да създаваме малко по-голямо езеро с размери 180 километра. Същото се случва и с останалите неща, които изгаряме за да получим енергия, но ще трябва да проуча колко вода се отделя при горенето на петролни продукти и дърва.

Трудно ми беше да открия какво количество вода се отделя при горенето на природни изкопаеми, но все пак достигнах до един сайт в който се правят малко сметки какви са количествата вода и с колко това повдига нивото на световния океан. На пръв поглед това не е много, но и аз разполага с цитирания доклад само дето още не съм го дочел, тъй-като е доста голям.

От сметките излиза, че при изгарянето на бензин се отделят около 3 милиарда тона вода, което на фона на моето изчисление за двеста милиарда тона от природен газ ми се струват твърде малко при положение, че света използва предимно течни горива, което се изразява в 4 милиарда кубически метра петрол годишно.

Все пак от първоначалните ми сметки излиза, че горенето на природен газ създава почти 100 пъти повече вода в момента в сравнение с петролните продукти, което при направените сметки в сайта би трябвало цифрата на 8.5 микрометъра повече върху световния океан да се увеличи по 100 и това прави почти един милиметър.

Така остава да се види и какви количества вода се изпраща в атмосферата при горене на дърва за отопление, като в това число може би ще трябва да имам предвид и факта, че по-принцип прясно отрязаните дърва съдържат доста вода преди още да са изгорени.

Това със сигурност не трябва да се пропуска, защото България далеч не е единственото място в което се използват дърва за отопление и нищо чудно да се окаже, че от там могат да дойдат много големи количества вода и въглероден двуокис.

Докато пиша всичко това си мисля, че засега прекалено много се осланям на официални цифри, които отразяват само законно отчетеното потребление, но със сигурност има и много места по-света, където хората просто отиват в гората и си събират малко дърва за отопление, които никъде не се отчитат.

Има и още един друг много сериозен фактор за повишението на морското равнище, а именно температурното разширение на водата. С повишението на средните температури на световния океан, водата която се намира в него се разширява и и увеличава своя обем, а нищо чудно в един момент да се окаже, че има и много други начини за да добавяме вода в морето и океана, което пък от своят страна да увеличи площта на световния океан и с малко да добави енергия към глобалното затопляне.

Добавянето на тази енергия идва от факта, че водата абсорбира добре слънчевата светлина и задържа огромно количество енергия излъчвайки я бавно в околната среда, а след това парниковите газове, че върнат обратно част от излъчените инфрачервени лъчи поддържайки водните басейни относително топли.

В процеса на развитие на глобалното затопляне изглежда количествата вода в моретата и океаните ще е повече, докато на сушата ще е по-малко и няма да достига за достатъчно активна фотосинтеза. Реално валежите на сушата ще са по-големи, но за съжаление това увеличение ще се дължи на кратковременни и интензивни валежи, които чрез реките бързо ще се върнат в океана и морето, оставяйки самата суша наистина суха.