Този сайт използва добре известните бисквитки.

Ниски температури през януари и повече нужда от отопление

4 Февруари 2011 / 14:31 | Автор: dkolov | Категория: Моите мисли

Продължава да си е студено и даже от една седмица температурите в София изобщо не могат да се покажат над нулата, като една от причините за това е гъстата мъгла, която трайно се задържа над града. В толкова студено време разбира се е необходимо и повече отопление, което пак със сигурност е създало и повече въглероден двуокис.

Графиката показва отчетени температури от първи Януари до днес в София, а ефекта от трайната мъгла е през последната седмица, въпреки че истинския ефект най-вероятно ще го виждаме много години подред, защото голяма част от създадения въглероден двуокис ще стои в атмосферата десетилетия напред. Неприятно малко но дори и тези, които се раждат в момента ще имат възможност да наблюдават ефекта от засилената нужда от отопление чак когато завършат университет, защото за пълно абсорбиране на създадения въглероден двуокис, независимо дали е от отопление или нещо друго са необходими повече от 20 години.

Трябва да изготвя графики, какви температури е имало през януари 2010 и януари 2009, което донякъде да е база за сравнение, но лошото е че ако беше само София нещата изобщо нямаше да изглеждат толкова зле, защото тежките условия в Америка продължават с пълна пара и дори енергийната система на страната трудно издържа под натиска на завишените нужди от отопление.

През януари май нямаше толкова ниски температури в Америка, но от началото на февруари нещата са много зле, а прогнозата за времето показва че това ще продължи поне през първата десетдневка и нужната енергия за отопление ще е поне 50% повече от нормалното.

Доста хора си живеят в Америка, както и повечето от тях изобщо не ги притеснява разходите за отопление , а това би трябвало да означава че ръста в емисиите на въглероден двуокис създаден за да се осигури отопление на регионите изпитващи изключително ниски температури ще е повече от сериозен.

Явно ще трябва да минат няколко месеца, за да се появи официална статистика за употребената енергия използвана за отопление в България, защото сайта на Националния статистически институт в момента показва данни за октомври 2010, но определено външните температури напоследък са много ниски, което би трябвало да означава че и ние сме създали доста сериозно количество въглероден двуокис.

Добрата новина е че Президентът на САЩ продължава да се бори за вкарване на малко ред в неговата държава от гледна точка на енергийната ефективност, въпреки съпротивата на скептично настроени хора към проблема глобално затопляне. Разбира се грубите прояви от страна на климата в Америка през Декември, Януари и Февруари може и да внесат известна доза съмнения доколко глобалното затопляне е мит, легенда или някакъв вид измама.

Трудно е да се каже, че глобалното затопляне е нереално, защото проявите на климатични промени започват да стават ежедневие и повече от видими. Възможно е да си задавате въпроса, защо хем има глобално затопляне хем новините са пълни с информации за прекалено ниски температури и въпреки че процеса е много по-сложен той горе долу изглежда така.

Парниковите газове създават условия за затопляне на планетата, но това затопляне е най-силно около екватора, защото там слънчевите лъчи са най-ефективни. Вследствие на това водите на океана буферират енергия във вид на топлина, но понеже климата на планетата се стреми към равновесна точка част от енергията се превръща във ветрове, морски течения и засилен пренос на влажни въздушни маси от екватора към полюсите.

Понеже полюсите получават много по-малко енергия в сравнение с екватора, то и директния ефект на парниковите газове върху полюса е ограничен, докато на екватора глобалното затопляне е най-силно и това създава условия за разлика в енергията намираща се на екватора и полюсите на земята.

Тази разлика в енергиите движи добре познатите океански течения, но в условия на глобално затопляне разликата е по-голяма и съответно преноса на енергия от екватора към полюса по-голям. Освен от океанските течения, енергия се пренася и от въздушните такива под формата на изпарена вода,т.е. за да се намали дисбаланса между екватора и плюса на земята се изпарява известно количество вода, която въздушните течения започват да пренасят на север или на юг в зависимост от други условия.

По пътя си тези въздушни течения срещат други атмосферни фронтове, които позволяват водата да кондензира,т.е. да отдаде сериозно количество енергия във високите части на атмосферата, а продукта от кондензирането независимо дали е дъжд или сняг пада на земната повърхност.

Ей такива ми ти работи и колкото повече създаваме парникови газове, толкова повече вода ще се изпарява от океана и толкова повече вода ще кондензира върху сушата, а когато тази вода е в твърдо състояние ще я охлажда много силно, защото замръзналата вода в небето е с много ниски температури и когато падне отнема от енергията на сушата.

От друга страна обаче този ефект създава положителна обратна връзка в климатичните промени, (термина положителна обратна връзка означава, че процеса се засилва, а не че има нещо положително във всичко това.) защото колкото е по-студено, толкова повече енергия за отопление е необходима, респективно и толкова повече парникови газове се създават за по-силно бъдещо глобално затопляне и още трайно задържане на ниски температури през зимата, както и по-високи температури през лятото.

В края на новината пише, че 40 процента от използваната енергия в Америка се използва в жилищни сгради, като основната част е за отопление и осветление и същото нещо е валидно за останалата част от развития не дотолкова развития свят. Разбира се осветление и отопление се използва и в обществени сгради, което заедно с транспорта представлява повече от две трети от използвана световна енергия.

Може би заради това донякъде е логично мерките за подобряване на енергийната ефективност в областите отопление, осветление и транспорт да са сериозни кандидати за силно редуциране на вредните емисии по-специално на въглероден двуокис. Най-важното обаче е, че перото отопление представлява и положителна обратна връзка в процеса на глобално затопляне и донякъде ефективността в тази област дори може да има много по-сериозен и бърз ефект спрямо преминаването към електрически коли и модерни начини за осветление.

Разбира се последните две области изобщо не трябва да бъдат омаловажавани, но високата енергийна ефективност на жилищни и обществени сгради не само намалява директните разходи за отопление в краткосрочен план, но и ограничава възможността за положителна обратна връзка в глобалното затопляне.

С други думи е много вероятно с поставянето на модерна топло изолация, дограма и други съвременни технологии в жилищни и обществени сгради, да се постигне сериозна редукция в количествата въглероден двуокис. Предполагам, че именно това има предвид Президента на САЩ в новата си стратегия за борба с климатичните промени на планетата.

В новината пише, че с новите мерки биха могли да се спестяват по 40 милиарда долара годишно от бизнеса, пък целия наш брутен вътрешен продукт е горе долу толкова, както и че това създава работни места вътре в самата икономика, което както и да го погледнем вече не е положителна обратна връзка, а е по-скоро положително, както за икономиката, така и за околната среда.