Този сайт използва добре известните бисквитки.

Следващите апартаменти трябва да са с минимална консумация на енергия

2 Декември 2009 / 20:13 | Автор: dkolov | Категория: Моите мисли

Решението на Брюксел от миналият месец е че до 2020 година всички сгради трябва задължително да отговарят на изключително строги критерии за енергийна ефективност. Явно ще трябва много добре да избирам нов апартамент, които търся вече от доста време, но това е друг пост.

Много тежки изисквания се поставят към новите и вече съществуващите сгради, което всъщност аз виждам като възможност за България да се развие в икономическо отношение и то с много. За съжаление това последното зависи от правителството и всичките му агенции и разни други, но при тези изисквания излиза че сградите в България трябва да бъдат построени отново едва ли не до 2020 година.

Това което имам предвид е, че до тази дата е необходимо енергийната ефективност на всяка сграда в Европейският съюз да отговаря на изискването почти цялата енергия, която се използва от тях да е добита от възобновяеми източници на енергия, независими дали на самото място или по-друг начин.

Разбира се освен че трябва да е чиста използваната енергия, нейното количество може да бъде минимизирано, защото толкова много чиста енергия е доста трудно да бъде намерена, дори и за десет години.

Засега това решение все още не е облечено в закон, но се очаква скоро това да се случи, тъй-като за това са се споразумели предявителите на Европейският парламент и Европейската комисия и след това още две години ще има време всички законодателства на съответните държави да бъдат приведени в синхрон с новите изисквания, т.е. всеки трябва да намери начин да постигне тази цел.

Всичко е много добре, но засега не ми е ясно как ще се направят старите блокове изградени с панели енергоспестяващи и с нулево потребление на на екологична енергия. Това което също не ми е много ясно дали енергията от топлофикация е чиста, както и използването на природна газ.

Това което засега е ясно че самите правителства трябва със законодателни мерки да стимулират подмяната на всички уреди в сградите, като бойлери, хладилници, климатици, перални и т.н. с нови и които използват минимално количество енергия.

В интерес на истината това е един доста дълъг срок и предполагам че тези уреди ще бъдат подменени по един естествен начин, защото самите производители ще се ориентират към предлагането на възможно най-икономичните си решения.

Но остава въпроса какво ще се направи с разхода на енергия за отопление. Този разход е доста съществен и предимно се използва енергия от не възобновяеми източници, както казах предимно природна газ защото дори и централната топлофикация използва това гориво.

Единственото решение което виждам е максимална топлоизолация, която свежда използването на тези източници за отопление към чиста нула (в английската версия на документа, които все още не е преведен на Български се използва термина "nearly zero" standard).

Новите апартаменти след няколко години, най-вероятно още при самото проектиране ще покриват изискваният за този близък до нулата разход на не възобновяема енергия, но старите панелни блокове изискват много сериозна инвестиция, която най-вероятно ще се доближава до построяването на нов блок за да постигнат това високо ниво на топлоизолация и малък разход на енергия.

В случая си зададох и още един въпрос, след като използването на не възобновяема енергия е сведена до минимум новите апартаменти (дори и те да са добре реновирани стари), дали би било рентабилно да се произвежда топлинна енергия в топлоелектрическа централа или пренос на природен газ до потребителите. Това най-вероятно ще означава , че на практика в цените на тези източници на енергия за потребление в крайна сметка основният компонент ще е пренос, а не самата стока, но е възможно и да не така.

Много сложни са тези въпроси, а и периода до който трябва да бъдат решени е достатъчно голям, но почти нулево потребление на не възобновяема енергия със сигурност ще доведе до усилено развитие на бизнеса в строителството, въпреки че все още май не е ясен финансовият пакет на който може да разчита всяка държава в Европейският съюз за да минимизира разхода на енергия във всички сгради намиращи се на нейна територия.

Тук е много тънкият момент за България, тъй-като според мен има огромен сграден фонд, които изисква огромни инвестиции за да покрие изискванията за енергийна ефективност и ще е много добре да се направят достатъчно добри проекти, които от горе на всичко да работят, така че да получим малко финансиране за това.

Обновяването на всички обитаеми сгради, не само на офиси, но и на апартаменти според мен си е построяване на тези сгради почти наново, с малки изключения, като положителното в случая е създаването на доста голяма заетост в областта на строителството и съответно много нови работни места. Затова смятам че специално за България, добре поставената позиция, може да повдигне и без това силно замрялата и икономика през следващите десет години.