Този сайт използва добре известните бисквитки.

Окосена ливада

26 Април 2010 / 09:52 | Автор: dkolov | Категория: Източници на енергия

Окосиха ливадата в парка с някаква модерна косачка и добре че не окосиха моята коледна елха. Искам да кажа, че предишните години едни възрастни хора използваха стария метод за косене с ръчни коси за да направят ливадата удобна за игра на футбол. Сега обаче явно се използват по-модерни начини за косене на ливада, т.е. най-малкото специално пригодена за паркове косачка.

Струва ми се че дори новият метод прави самата ливада много по-удобна, тъй-като тази специална косачка не пропуска нищо и след нея не остава нищо, т.е остава малко трева но цялата ливада е доста равна.

Това което си мислех обаче е, че в тази ливада има много трева, която може да се използва като суровина за производството на биоетанол. Предполагам, че тази моторна косачка използва най-обикновен бензин и създава парникови газове за да окоси цялата ливада, но в края на краищата ще е глупаво да се спестява от неподредени паркове, след като има много други източници на парникови газове.

Засега не съм наясно какви количества трева могат да се съберат от една ливада и по-скоро, колко сухо вещество излиза след като тя бъде окосена. Даже не знам дали превръщането и в биоетанол има някакво практическо и икономическо приложение, но биологични отпадъци при обработката на паркове и градини са сериозен източник на целулоза. Тази целулоза може да се използва като суровина за производство на биоетанол или да намери някакви други добри приложения.

Тревата е нещо естествено и винаги си расте когато има вода, т.е. може да се разгледа като възобновяем източник на енергия. Според мен възрастните хора, които предишните години косяха парка използваха окосената трева за храна на животните и я товареха на едни каруци, но това може и да не е точно така. Все пак ще трябва да направя малко проучване какви количества трева се добива от една ливада след като мине тази косачка и по какъв начин тя може да се оползотвори.