Този сайт използва добре известните бисквитки.

Усилията и населението на Европа не са достатъчни за спиране на глобалното затопляне

2 Декември 2009 / 09:14 | Автор: dkolov | Категория: Глобално затопляне

Чета в новините, че ако всички Европейци ограничат консумацията на месо и престаната да използват коли, което най-вероятно ще им струва две евро на ден и ще решим проблема с глобалното затопляне. Тези мерки са силно недостатъчни според мен защото населението на Европа не е най-големият консуматор нито на петрол нито на месо.

Консумацията на петрол в Европа, която все пак е на второ място в света по този показател е наполовина от тази на САЩ и Китай взети заедно. Всъщност Европа консумира около 15% от всичката консумация на петрол и дори пълното спиране на използването на петрол било довело до намаляване само с толкова на парниковите газове в атмосферата дължащи се на изгарянето на петрол и петролни продукти.

За съжаление усилията само на част от хората не могат да доведат до голям успех, а са необходими усилия от всички нации, което е и логично и справедливо защото не би трябвало само Европейците да плащат по две евро на ден за решаването на проблема.

Консумацията на месо и продукти на животновъдството е друг съществен проблем. От една страна, драстичното намаляване на тази консумация би трябвало да се разгледа и от медицинска гледна точка, защото все пак човешкият организъм се нуждае от месо, мляко и яйца.

Консумацията на месо за съжаление няма кой знае какви големи алтернативи, както ограничаването на изгарянето на природни изкопаеми. Можем спрем да летим със самолет и да използваме влак, можем да спрем да се движим с коли и да използваме метро, можем дори да спрем всички централи които изгарят природен газ и въглища и да построим други които използват енергията на слънцето, вятъра и водата.

Но не можем да ограничим достатъчният прием на разнообразни протеини нужни за поддържане на функциите на организма. Въпроса предполагам изисква мнение на медицински специалисти, но не вярвам някой да изяжда повече месо отколкото му е необходимо още повече в Европа.

От гледна точка на парниковите газове, генерирани от животновъдството последните оценки наистина показват че тази индустрия е причина за около 50% от въглеродният двуокис в атмосферата. Цифрата наистина е внушителна, като досега изглежда не са били взимани предвид някой фактори, като изсичане на гори с цел да се изградят нови земеделски земи, където да се засадят култури за изхранване на животните, въглеродният двуокис и метана получени от гниенето на отпадъците и много други.