Този сайт използва добре известните бисквитки.

Пчелите и овцете

10 Февруари 2011 / 19:31 | Автор: dkolov | Категория: Моите мисли

Има важни неща в живота и човек трябва да се стреми постоянно да търси кое е важно и кое по-малко важно. Понякога е трудно да се прецени значимостта на едно важно нещо спрямо останалите, но един добър критерий за оценка е колко хора ще спечелят от това. Потъвайки в дълбоки мисли, кои са важните неща човек може да се заблуди върху какво да се концентрира, защото човешкия мозък не е перфектен, даже напротив склонен е да прави грешки.

Обмисляйки своите цели и последващо поведение дори човек е склонен да достигне до вътрешно състояние, че е напълно прав и за да докаже своята правота, започва да изразходва енергия, а това само по-себе си е безсмислено. Безсмислено е защото важните неща в стадото се определят от самото стадо, а не от водещия животински вид.

Водещите наистина водят в някаква посока, но тази посока в силно развита социална и комуникативна среда се определя от стадото, а не водачите. В едно стадо овце поради липсата на достатъчно добре развита комуникация между отделните индивиди определянето на посоката и търсенето на важните неща обикновено се поверява на водача на стадото, които поставя звуков сигнал върху един индивид от стадото и контролира само този индивид, а след това цялото стадо се ориентира за посоката на базата на своя слухов апарат следейки откъде идва опорния звуков сигнал.

За разлика от стадата има и рояци, които комуникират по между си, т.е. има социална връзка между отделните индивиди при които определянето на важните неща зависи от всеки един отделен индивид. Мисля че пчелите процедират точно по този начин, като непрекъснато се обменят информация в кошера, къде има паша и къде не и поради тази причина развиват цялото си общество по оптимален начин.

Не че при пчелите няма водещ индивид, но разликата между една овца и една пчела без да мислим за размерите, се състои в усъвършенствания метод за комуникация. Мисля че на никого не му е много ясно, как една пчела може да достави прецизна информация за наличието на достатъчно паша на разстояние чувствително надвишаващо нейните размери.

Може би разполага с някаква система за навигация и определяне на координати спрямо централната позиция примерно от сорта метод за предаване на радиус и вектор или нещо друго де да знам какво, но усъвършенствания начин за определяне кое е важно и кое не води до оптимален избор, който в крайна сметка е полезен за целия рояк пчели.

Разбира се пчелите имат известно предимство пред овцете защото развиват по-висока пространствена скорост и лесно могат да преминат пред препятствия, които овцете не могат - например блато. При овцете блатото трябва да се заобиколи, докато пчелите просто прелитат над него. След това информацията бързо и лесно достига до кошера за наличието на блато и другите пчели вече не летят в тази посока.

При овцете не стига че е бавно, ами при положение че липсва комуникация общо взето всичките обикалят блатото и дори някоя овца да се сети че миналия път на това място е имало блато е много вероятно ако опорния сигнал показва тази посока отново да обиколят блатото без това да има някакво отражение на празния им корем.

При овцете е много важно да има опорен звуков сигнал в противен случай те са дезориентирани и склонни да се лутат в кръг оставайки си гладни, докато при пчелите е важно да има комуникация, т.е. обмен на информация което дава известна доза превъзходство при определяне кои са важните неща въпреки че са твърде малки.

Между двата случая има една много съществена разлика и тя се състои в това, че определянето на приоритетите водят до ползи или загуби на всеки един индивид. При овцете е нормално да хукнат към някое хълмче изпълнено със зелена трева, но вследствие на ограничените възможности да се окаже че тази трева не стига за всички и само малка група да успее да похапне и то само първите, които достигнат до тази трева.

При пчелите от друга страна информацията за изчерпването на пашата почти мигновено достига до кошера и след това повече повече пчели не посещават място, което води до по-висока производителност, респективно и по-високи резерви, които да обезпечат техния живот в малкия им склад с храна.

Така едно от важните неща за пчелите е как ще се изхрани целия кошер, докато при овцете е как да си напълня собствения търбух. И двата вида оцеляват разбра се защото място под слънцето има за всички, но определено стратегията заложена в пчелите е малко по-добра.